Cây cảnh nội thất

Cây Phát Tài Núi

4.600.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Phú Quý

250.000 

Cây Son Môi

Cây Son Môi

80.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Tài Lộc

Cây cảnh văn phòng

Cây Thiết Mộc Lan Ghép

500.000 

Cây cảnh thủy sinh

Cây Thiết Mộc Lan Gốc

2.200.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Thường Xuân

120.000 

Cây cảnh để bàn

Cây Trầu Bà Đế Vương

250.000 

Cây cảnh văn phòng

Cây Trúc Mây

500.000 

Cây công trình

Cây Trúc Nhật

200.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Trúc Phát Lộc

Cây cảnh nội thất

Cây Trường Sinh

180.000