Cây cảnh nội thất

Cây Vạn Lộc

250.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Vạn Lộc Thủy Canh

250.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Đại Phú Gia

Cây cảnh để bàn

Cây Đại Tứ Lan

Cây cảnh văn phòng

Cây Đuôi Công

Cây cảnh để bàn

Tiểu Hồng Môn

400.000