Cây cảnh để bàn

Cây Trầu Bà Xanh

180.000 

Cây công trình

Cây Trúc Nhật

200.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Trường Sinh

180.000 
150.000 

Cây ban công

Dạ Yến Thảo