Cây cảnh để bàn

Cây Trầu Bà Xanh

180.000 

Cây công trình

Cây Trúc Nhật

200.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Trường Sinh

180.000 
150.000