Cây Son Môi

Cây Son Môi

80.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Tài Lộc

Cây cảnh thủy sinh

Cây Thanh Tâm

250.000 

Cây cảnh văn phòng

Cây Thiết Mộc Lan Ghép

500.000 

Cây cảnh thủy sinh

Cây Thiết Mộc Lan Gốc

2.200.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Thường Xuân

120.000 

Cây cảnh thủy sinh

Cây Trầu Bà Chậu Treo

100.000 

Cây cảnh văn phòng

Cây Trầu Bà Leo Cột

400.000 

Cây cảnh để bàn

Cây Trầu Bà Thủy Canh

180.000 

Cây cảnh để bàn

Cây Trầu Bà Đế Vương

250.000 

Cây cảnh văn phòng

Cây Trúc Mây

500.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Trúc Phát Lộc