Cây cảnh văn phòng

Cây May Mắn Tài Lộc

Cây Ngọc Ngân

Cây Ngọc Ngân

250.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Ngọc Ngân Thủy Canh

250.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Ngũ Gia Bì

500.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Ngũ Gia Bì Để Bàn

200.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Phát Tài Núi

4.600.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Phú Quý

250.000 

Cây Son Môi

Cây Son Môi

80.000 

Cây cảnh văn phòng

Cây Thiết Mộc Lan Ghép

500.000 

Cây cảnh thủy sinh

Cây Thiết Mộc Lan Gốc

2.200.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Thường Xuân

120.000 

Cây cảnh văn phòng

Cây Trầu Bà Leo Cột

400.000