Cây cảnh để bàn

Cây Trầu Bà Xanh

180.000 

Cây cảnh để bàn

Cây Trầu Bà Đế Vương

250.000 

Cây cảnh văn phòng

Cây Trúc Mây

500.000 

Cây công trình

Cây Trúc Nhật

200.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Trường Sinh

180.000 

Cây cảnh văn phòng

Cây Tùng La Hán

150.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Vạn Lộc

250.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Vạn Lộc Thủy Canh

250.000 

Cây Vạn Niên Thanh Leo Cột

Cây Vạn Niên Thanh Leo Cột

600.000 

Cây cảnh để bàn

Cây Vạn Niên Thanh Thủy Canh

Cây cảnh văn phòng

Cây Đại Hồng Môn

350.000 

Cây cảnh văn phòng

Cây Đại Lộc