Cây cảnh văn phòng

Cây Kim Tiền

350.000 

Cây ban công

Cây Lan Ý

180.000 

Cây cảnh văn phòng

Cây May Mắn Tài Lộc

Cây cảnh nội thất

Cây Tài Lộc

Cây cảnh văn phòng

Cây Thiết Mộc Lan Ghép

500.000