kim ngân phong thủy
kim ngân phong thủy

Cây Kim Ngân Phong Thủy

Tên gọi khác: Cây Bím Tóc, Cây Thắt Bím, Cây Money Tree

Tên khoa học: Pachia Aquatica

Họ: Malvaceae ( Cẩm Quỳ)

Nguồn gốc xuất xứ: Vùng Nam và Trung Mỹ

Ý nghĩa phong thủy: Cây Kim Ngân mang đến may mắn và vượng khí cho mọi người