Cây Cau Hawaii

Cau Hawaii

Cây cảnh nội thất

Cau Vàng

Cây Bạch Mã

Cây Bạch Mã

Cây cảnh nội thất

Cây Kim Ngân Phong Thủy

Cây cảnh nội thất

Cây Kim Ngân Để Bàn

120.000 

Cây cảnh văn phòng

Cây Kim Tiền

350.000 

Cây ban công

Cây Lan Ý

180.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Lan Ý Thủy Canh

250.000 

Cây Lưỡi Hổ

Cây Lưỡi Hổ

Cây cảnh nội thất

Cây Ngọc Ngân Thủy Canh

250.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Ngũ Gia Bì

500.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Ngũ Gia Bì Để Bàn

200.000