Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây cảnh văn phòng

Cây Dừa Cạn

Cây cảnh văn phòng

Cây Hoa Hạnh Phúc

Cây cảnh văn phòng

Cây Kim Ngân ngựa

280.000 

Cây cảnh văn phòng

Cây Kim Ngân Xoắn

Cây cảnh văn phòng

Cây Kim Tiền

350.000 

Cây cảnh văn phòng

Cây May Mắn Tài Lộc

Cây Ngọc Ngân

Cây Ngọc Ngân

250.000 

Cây cảnh văn phòng

Cây Thiết Mộc Lan Ghép

500.000 

Cây cảnh văn phòng

Cây Trầu Bà Leo Cột

400.000 

Cây cảnh văn phòng

Cây Trúc Mây

500.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Trường Sinh

180.000 

Cây cảnh văn phòng

Cây Tùng La Hán

150.000