Cây cảnh nội thất

Cây Thường Xuân

120.000 

Cây cảnh văn phòng

Cây Trầu Bà Leo Cột

400.000 

Cây cảnh để bàn

Cây Trầu Bà Xanh

180.000 

Cây Vạn Niên Thanh Leo Cột

Cây Vạn Niên Thanh Leo Cột

600.000