Cau Tiểu Trâm

Cau Tiểu Trâm

Cây cảnh văn phòng

Cây Kim Tiền

350.000 

Cây ban công

Cây Lan Ý

180.000 

Cây cảnh văn phòng

Cây May Mắn Tài Lộc

Cây Ngọc Ngân

Cây Ngọc Ngân

250.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Ngọc Ngân Thủy Canh

250.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Phú Quý

250.000 

Cây Son Môi

Cây Son Môi

80.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Thường Xuân

120.000 

Cây cảnh để bàn

Cây Trầu Bà Thủy Canh

180.000 

Cây cảnh để bàn

Cây Trầu Bà Đế Vương

250.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Trúc Phát Lộc