Cây Cau Hawaii

Cau Hawaii

Cây cảnh nội thất

Cau Vàng

Cây Bạch Mã

Cây Bạch Mã

Cây Hạnh Phúc

Cây Hạnh Phúc

Cây cảnh văn phòng

Cây Hoa Hạnh Phúc

Cây cảnh văn phòng

Cây Kim Ngân Xoắn

Cây cảnh nội thất

Cây Kim Ngân Để Bàn

120.000 

Cây cảnh văn phòng

Cây Kim Tiền

350.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Lan Ý Thủy Canh

250.000 

Cây cảnh văn phòng

Cây May Mắn Tài Lộc

Cây cảnh nội thất

Cây Ngũ Gia Bì

500.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Ngũ Gia Bì Để Bàn

200.000