Cây cảnh nội thất

Cây Phát Tài Núi

4.600.000 

Cây cảnh văn phòng

Cây Trầu Bà Leo Cột

400.000 

Cây công trình

Cây Trúc Nhật

200.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Vạn Lộc

250.000 

Cây cảnh để bàn

Cây Đại Tứ Lan

Cây ban công

Dạ Yến Thảo