Cây Hạnh Phúc

Cây Hạnh Phúc

Cây Ngọc Ngân

Cây Ngọc Ngân

250.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Phát Tài Núi

4.600.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Thường Xuân

120.000 

Cây cảnh để bàn

Cây Trầu Bà Đế Vương

250.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Trúc Phát Lộc

Cây cảnh văn phòng

Cây Tùng La Hán

150.000