Cây cảnh nội thất

Cây Kim Ngân Phong Thủy

Cây Kim Ngân Thủy Canh

Cây Kim Ngân Thủy Canh

Cây cảnh nội thất

Cây Kim Ngân Để Bàn

120.000 

Cây Lưỡi Hổ

Cây Lưỡi Hổ

Cây cảnh nội thất

Cây Ngũ Gia Bì Để Bàn

200.000 

Cây cảnh thủy sinh

Cây Trầu Bà Chậu Treo

100.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Vạn Lộc

250.000