Cây cảnh nội thất

Cây Kim Ngân Phong Thủy

Cây cảnh văn phòng

Cây Kim Ngân Xoắn

Cây cảnh nội thất

Cây Kim Ngân Để Bàn

120.000 

Cây Vạn Niên Thanh Leo Cột

Cây Vạn Niên Thanh Leo Cột

600.000