Cây cảnh văn phòng

Cây Kim Ngân ngựa

280.000 

Cây Kim Ngân Thủy Canh

Cây Kim Ngân Thủy Canh