Cây Hạnh Phúc

Cây Hạnh Phúc

Cây cảnh văn phòng

Cây Hoa Hạnh Phúc

Cây cảnh văn phòng

Cây Kim Ngân Xoắn

Cây cảnh nội thất

Cây Kim Ngân Để Bàn

120.000 

Cây Lưỡi Hổ

Cây Lưỡi Hổ

Cây cảnh để bàn

Cây Trầu Bà Đế Vương

250.000 

Cây cảnh văn phòng

Cây Trúc Mây

500.000 
150.000 

Cây cảnh văn phòng

Cây Đại Lộc

Cây cảnh nội thất

Cây Đại Phú Gia