Cây cảnh văn phòng

Cây Kim Tiền

350.000 

Cây ban công

Cây Lan Ý

180.000 

Cây cảnh văn phòng

Cây May Mắn Tài Lộc

Cây cảnh nội thất

Cây Tài Lộc

Cây cảnh văn phòng

Cây Thiết Mộc Lan Ghép

500.000 

Cây cảnh để bàn

Cây Vạn Niên Thanh Thủy Canh