Cây cảnh văn phòng

Cây Dừa Cạn

Cây cảnh văn phòng

Cây Hoa Hạnh Phúc

Cây cảnh nội thất

Cây Kim Ngân Phong Thủy

Cây Ngọc Ngân

Cây Ngọc Ngân

250.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Ngũ Gia Bì

500.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Phú Quý

250.000 

Cây Son Môi

Cây Son Môi

80.000 

Cây cảnh văn phòng

Cây Thiết Mộc Lan Ghép

500.000 

Cây cảnh thủy sinh

Cây Thiết Mộc Lan Gốc

2.200.000 

Cây cảnh thủy sinh

Cây Trầu Bà Chậu Treo

100.000 

Cây cảnh để bàn

Cây Trầu Bà Xanh

180.000 

Cây công trình

Cây Trúc Nhật

200.000