Cây cảnh nội thất

Cây Lan Ý Thủy Canh

250.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Ngọc Ngân Thủy Canh

250.000 

Cây cảnh để bàn

Cây Trầu Bà Xanh

180.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Trúc Phát Lộc

Cây cảnh nội thất

Cây Vạn Lộc Thủy Canh

250.000